Θέλουμε

/Θέλουμε
Θέλουμε 2018-03-01T15:48:59+00:00

Επιδίωξη μας είναι:

  • η εξειδίκευσή μας στην παραγωγή προϊόντων μειωμένου και χαμηλού νατρίου προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων,
  • η επέκταση του δικτύου διανομής μας πέραν των ελληνικών συνόρων με στόχο την προώθηση του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και την ενίσχυση της εταιρικής μας δυναμικής,
  • η αύξηση των επιτυχημένων συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την παραγωγή και διανομή προϊόντων υψηλής διαθρεπτικής αξίας.