Ασφάλεια Τροφίμων

/Ασφάλεια Τροφίμων
Ασφάλεια Τροφίμων 2018-03-01T15:02:22+00:00

Μοιραζόμαστε το ενδιαφέρον σας για ένα υγιεινό τρόπο ζωής κι εστιάζουμε στις πράξεις που εξασφαλίζουν την ποιότητα:

Προσφέροντας
προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την άποψη και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Τηρώντας
όλους τους εγχώριους και διεθνείς κανόνες περί ασφάλειας των τροφίμων, τους ρυθμιστικούς και τους ποιοτικούς κανόνες.

Καλλιεργώντας
και ενισχύοντας την νοοτροπία ότι τα λάθη δεν είναι αποδεκτά.

Αναβαθμίζοντας
συνεχώς την δυνατότητά μας για ποιοτικό έλεγχο κι εξασφάλιση.

“Τρέφομαι υγιεινά
Ζω υγιεινά
Σκέφτομαι θετικά”

Το εσωτερικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου επιθεωρείται και εξακριβώνεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης προκειμένου να αποδειχτεί η συμμόρφωσή του με τα εσωτερικά πρότυπα, τα πρότυπα του ISO, τους νόμους και τους ρυθμιστικούς κανόνες.

Οι προμηθευτές μας και οι συνεργάτες μας είναι άνθρωποι, οι οποίοι φέρνουν τη δημιουργικότητα και το πάθος τους στη δουλειά εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων και την ποιότητα σε όλη την παραγωγή και παρέχοντας πιστοποιήσεις και ενημερωμένες εκθέσεις επιθεώρησης σε σταθερή βάση.

ΟΙ ετικέτες μας και τα γραφικά μας συμμορφώνονται με τις τρέχουσες και τις επικείμενες κανονιστικές απαιτήσεις καθώς στην παγκόσμια βιομηχανία αναγραφής θερμίδων στις ετικέτες.

Η στρατηγική marketing που έχουμε είναι σχεδιασμένη και υλοποιείται με σεβασμό και ακεραιότητα αντικατοπτρίζοντας με ειλικρίνεια και ακρίβεια την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών απαντάει έγκαιρα σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία. Οι ετικέτες σε όλα τα προϊόντα που παράγουμε και διανέμουμε καλούν τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.